Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Girişimi Balkan Ağ Toplantısı Bulgaristan'da Gerçekleştirildi

Bulgaristan Hükümeti Enerji, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Girişimi Balkan Ağ toplantısı 11-13 Temmuz tarihlerinde Vratsa'da gerçekleştirildi.
 
Balkan ülkelerindeki Avrupalı Seçkin Destinasyonlar arasında farkındalık arttırma, uzmanlık ve deneyim paylaşımı sağlama gibi amaçlarla gerçekleştirilen toplantıya destinasyon yöneticileri ve Avrupa Ağ Yöneticisi Antonio Pezzano katılmışlardır.
 
Ülkemiz destinasyonlarının tanıtımı, yaşanılan sorunlar ve deneyimler ile öngörüler Kültür ve Turizm Uzmanı Yusuf FIRINCI tarafından bir sunumla paylaşılmıştır. Bakanlığımızın yanı sıra 2008 yılı Somut Olmayan Kültürel Miras ve Turizm konusunda ulusal destinasyon seçilen Edirne destinasyonu temsilcileri de katılım sağlamışlardır. Edirne Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Murat Muratoğlu ve meclis üyesi Mahmut Keskin katılım sağlamışlardır.
 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Girişimi Ağı kurucusu Antonio Pezzano tarafından mevcut durum ve geleceğe yönelik öngörüler paylaşılmıştır. Mevcut durumda kurulu bulunan uluslar arası kar amacı gütmeyen EDEN Ağ oluşumuna giriş ücreti olarak 100 Avro, yıllık üyelik aidatı olarak 400 Avro ödenerek Avrupa kapsamındaki turizmin sürdürülebilir gelişimine yönelik çalıştaylara katılım sağlanıp, ortak tanıtım ve pazarlama politikalarından faydalanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca mevcut durumda hibe sağlanan Yenilikçilik ve Rekabet Edebilirlik Çerçeve Programı'nın değişeceği ve KOBİ destekleri sağlayacağı, Avrupa Komisyonu ERASMUS programı dahilinde üye destinasyon temsilcilerine 6 aylık girişimcilik eğitim bursu sağlanacağı ifade edilmiştir.