Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

EDEN 2015 Projesi kapsamında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Dernekler için tüzel kişilik belgesi gerekli midir?

Ortaklar (dernekler, birlikler vb.) için tüzel kişilik belgesi gereklidir.

2. Başvurudaki tüm eklerin üç kopya olması gerekli midir?

Başvuru formu ve asli belgelerin (tüzel kişilik belgesi vb.) bir asıl iki kopya olması zorunludur. Bunların dışındaki destekleyici dokümanların (broşür, kitap, kitapçık vb.) bir asıl iki kopya olarak gönderilmesi mümkün değilse, tek kopya olarak sunulması da yeterlidir.

3. Ortak sayısında sınır var mıdır?

Ortak sayısında bir sınırlama olmamakla birlikte, ortakların projeye aktif katılımını temin edecek sayıda ortağın projede yer alması uygundur.

4. Sanayi ve Ticaret Odalarının tüzel kişilik belgesi nasıl olmalıdır?

Sanayi ve Ticaret Odalarının tüzel kişilik belgesi, 5174 sayılı kanuna uygun olarak düzenlenmelidir.

5. EDEN Projesi kapsamında herhangi bir maddi destek sağlanmakta mıdır?

EDEN Projesi kapsamında herhangi bir maddi destek sağlanmamakta olup finalist destinasyonlar ve birinci destinasyon hakkında Avrupa Komisyonu ve Bakanlığımız tarafından tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.