Neredeyim : EDEN Nedir?

EDEN Nedir?

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi; 2007 yılında Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir girişimdir. Henüz keşfedilmemiş ve düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turistik cazibesinin arttırılması, turistik çekim unsurlarının geliştirilerek turist akışının yoğunlaştırılması ve bu sayede yerel ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, temel amaçlar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda; Avrupa Komisyonu tarafından her sene farklı bir tema doğrultusunda, projeye dahil ülkeler bünyesinde turistik destinasyon seçim yarışmaları düzenlenmekte, henüz tam anlamıyla turizme kazandırılamamış ancak sürdürülebilir turizm çalışmaları neticesinde gelişim gösterme potansiyeli yüksek görülen destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletişim ağına dahil edilmektedir. 2008 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından katılım sağlanan proje kapsamında 27 Avrupa ülkesi destinasyonlarının yanı sıra ülkemizden de 4 ulusal destinasyon ve 15 finalist destinasyon çalışmalara dahil edilmiştir. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar kapsamındaki ulusal destinasyonlarımız; 2008 yılı Turizm ve Somut olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kırkpınar Geleneği ile Edirne, 2009 yılı Korunan Alanlar teması kapsamında Kars Kuyucuk Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 2010 yılı Suya Bağlı Turizm teması kapsamında Bitlis Nemrut Krater Gölü, 2011 yılı Turizm ve Fiziksel Mekanların İyileştirilmesi teması kapsamında Ankara Hamamönü destinasyonu olarak belirlenmiştir.

Belirlenen destinasyonlara yönelik Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu nezdinde; sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, ağ oluşturma yoluyla deneyim aktarılması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi çalışmalar yürütülmektedir. İlerleyen aşamalarda, ulusal ve finalist destinasyonların katılımlarıyla ülke genelinde sürdürülebilir turizm ağı oluşturma ve Avrupalı paydaşlarla işbirliğinin arttırılması yönünde çalışmaların yoğunlaştırılması hedeflenmektedir.

2012 yılında hazırlanan EDEN Kitapçığını indirmek için tıklayınız Eden_Kitapcik_(TR)


Söz konusu kitapçığın İngilizcesini indirmek için tıklayınız Eden_Kitapcik_(EN)